БАРУУН БҮСИЙН АЙМГУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУВИЛАГЧ,ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ
БАРУУН БҮСИЙН АЙМГУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН СУВИЛАГЧ,ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

Баруун бүсийн аймгуудын эрүүл мэндийн салбарын сувилагч,тусгай мэргэжилтний эрдэм шинжилгээний хурал 2024 оны 05 сарын 03-нд АШУҮИС-ийн Говь-Алтай салбар сургууль дээр зохион байгуулагдана.

© 2024 Говь-Алтай Анагаах Ухааны Сургууль