Үзэх Төрөл Утга Дугаар Огноо Үзэх
1 Хууль Авлигын эсрэг хууль
2 Хууль Зөрчлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/
3 Хууль Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/
4 Хууль Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль
5 Хууль Эрүүл мэндийн тухай хууль
6 Хууль Дээд боловсролын тухай хууль
7 Хууль Боловсролын тухай хууль
8 Хууль Хөдөлмөрийн тухай хууль
© 2024 Говь-Алтай Анагаах Ухааны Сургууль