Төрөл
Хуудас 1 - 2 (16 илэрц)
Ревматоид артритийн үед нурууны үе холбоонд гарсан өөрчлөлтийг туршилтын загвар үүсгэн судалсан дүн
Зохиогч: ДЭМЭДИЙН ОЮУНЦЭЦЭГ
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэвлэгдсэн он: 2015
Хепатитийн в, с вирүсийн халдварт сувилагчид өртөх эрсдэлийн судалгаа
Зохиогч: ДОВДОНГИЙН БАТБОЛД
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэвлэгдсэн он: 2019
Суурь шинжлэх ухааны хичээлүүдийн сорилын эмхэтгэл
Зохиогч: СУУРЬ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТЭНХИМ
Төрөл: Эмхэтгэл
Хэвлэгдсэн он: 2024
Жирэмсний үеийн гепатитийн в вирусийн илрүүлэг, эмчилгээ, урагт дамжих халдвараас сэргийлэх
Зохиогч: ЦОГЗОЛМАА АНХЗАЯА
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэвлэгдсэн он: 2019
Functional analyis of the y-glutamyl kinase mutants in baker's yeast
Зохиогч: ЦОЛМОНБААТАР АРИУНЗАЯА
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэвлэгдсэн он: 2018
Настны сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь
Зохиогч: ЧИМЭДИЙН МАНДАЛСАЙХАН
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэвлэгдсэн он: 2019
Сорилын эмхэтгэл Эх барихуй дэд бакалаврын төгсөх дамжааны оюутнуудад зориулав.
Зохиогч: ЭМНЭЛЗҮЙН ТЭНХИМ
Төрөл: Эмхэтгэл
Хэвлэгдсэн он: 2024
Зохиогч: ШАРХҮҮ БАТЗҮСЭМ
Төрөл: Судалгааны бүтээл
Хэвлэгдсэн он: 2019
Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Зохиогч: АШУҮИС-ийн Говь-Алтай АУС
Төрөл: Эмхэтгэл
Хэвлэгдсэн он: 2022
Баруун бүсийн сувилагч, тусгай мэргэжилтний эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
Зохиогч: Говь-Алтай АУС
Төрөл: Эмхэтгэл
Хэвлэгдсэн он: 2022
A Guide to Basic Medical Terminology
Зохиогч: Говь-Алтай АУС
Төрөл: Гарын авлага
Хэвлэгдсэн он: 2022
Баруун бүсийн сувилагч, тусгай мэргэжилтний Эрдэм шинжилгээний хурал
Зохиогч: Говь-Алтай АУС
Төрөл: Эмхэтгэл
Хэвлэгдсэн он: 2022
© 2024 Говь-Алтай Анагаах Ухааны Сургууль