Үзэх Төрөл Утга Дугаар Огноо Үзэх
1 Тушаал, шийдвэр Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/142 2023.06.16
2 Тушаал, шийдвэр БШУС-ийн А/240 тоот тушаал Дээд боловсролын чанарын үнэлгээ хийх тухай А/240 2023.05.29
3 Тушаал, шийдвэр Босго оноо тогтоох тухай А/97 2023.03.14
4 Тушаал, шийдвэр Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай А/160 2023.05.09
5 Тушаал, шийдвэр 11 11 2022.09.19
6 Тушаал, шийдвэр Төгсөгчдийн төгөл байгуулах тухай А/179 2022.05.17
© 2024 Говь-Алтай Анагаах Ухааны Сургууль